Per aspera ad astra

"Wszystko mogę w tym, który mnie umacnia" (Flp 4,13)

ZAPRASZAM DO KORZYSTANIA Z PORAD, TERAPII, WSPARCIA PSYCHOLOGICZNEGO, PSYCHOEDUKACJI, PROFILAKTYKI

PROWADZĘ: 
 • Terapię indywidualną i grupową
 • Grupy wsparcia
 • Terapie dla małżeństw i rodzin
 • Pomoc w sytuacjach kryzysowych i stresie
 • Warsztaty psychologiczne "12 kroków ku pełni życia"
 • Warsztaty psychologiczne-Bibliodramę
OFERUJĘ:
 • Kursy
 • Szkolenia
 • Warsztaty psychologiczne
 • Wykłady
 • Konferencje z zakresu psychologii
 • Rekolekcje